Klimaat en/of milieu

Kunnen wij het klimaat beïnvloeden? Een betere vraag zou zijn: is het klimaat te beïnvloeden?  Lees verder

Hoeveel grijs staat er nog aan de straat?

In 2017 is de gemeente Enschede overgegaan op de DifTar voor afvalinzameling.
Onder de noemer ‘Minder grijs aan de straat’ werden de burgers voorbereid Lees verder