Klimaat en/of milieu

Kunnen wij het klimaat beïnvloeden? Een betere vraag zou zijn: is het klimaat te beïnvloeden? 
Onder milieu (omgeving) wordt het geheel van voorwaarden en invloeden verstaan die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. (www.wikipedia.org)

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer op een bepaald moment is het weer. (www.wikipedia.org)

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van de heersende windrichting en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde. Deze veranderingen hebben invloed op verwoestijning, draslanden, overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater. (www.wikipedia.org)

Wetenschappers hebben laten zien dat ze door onderzoek in staat zijn om precies aan te geven wat er in miljoenen jaren met ons klimaat is gebeurd. Samen met gegevens van astronomen (die laten zien wat er in die miljoenen jaren het aandeel van de kosmos op die veranderingen is geweest) krijgen we een totaalbeeld over het klimaatverleden. Met deze gegevens kunnen wetenschappers en astronomen uitzoeken wat de werkelijke oorzaken zijn geweest van de aardse klimaatveranderingen.  Dan pas kun je op basis van het verleden uitspraken doen over de toekomst van het klimaatsysteem.

Voor wat betreft milieudoelstellingen kunnen we een hoop leren van bewezen wetenschappelijke kennis, maar niet met klimaatdoelstellingen.  Dat het klimaat verandert is een feit, maar over oorzaak en gevolg weten we nog veel te weinig.
Zo bezien kunnen we een hoop plannen maken, wetten opstellen en eventueel een klimaatminister aanstellen, maar als we naar de definitie kijken van milieu (de omgeving waarin de organismen leven), kunnen we beter eerst zorgdragen voor een schone(re) leefomgeving.

Gaan we het als een relatief klein land in Europa alleen redden om aan een beter en schoner milieu te werken of is het toch beter om als groter geheel regels op te stellen?
Ik denk wel dat het draagvlak voor maatregelen steeds groter wordt. Jongeren gaan de straat op voor een beter milieu en gaan nadenken over wat ze zelf kunnen doen. Foto’s (o.a. van dode dieren met
40 kg. plastic in hun maag, zeeschildpadden met rietjes in hun neus) op sociale media kunnen hierbij een grote rol hebben gespeeld als wake-up call. Dit heeft niks te maken met klimaatverandering, maar wel met een schoner milieu.

Is een elektrische auto dé oplossing?
Stel, je koopt een prachtige elektrische auto en laadt deze op bij je huis met elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen op je dak. Goed bezig zou je denken, ware het niet dat de meeste vervuiling (fijnstof) veroorzaakt wordt door de slijtage van de banden en niet uit de uitlaat.
Ook al rijd je dan elektrisch, het is nog steeds milieuvervuilend.

Is het plan van Amsterdam om in 2030 volledig uitstootvrij te zijn dé oplossing?
Het is een plan met nogal wat gevolgen. De bewoners zullen misschien moeten investeren in elektrische vervoersmiddelen, het openbaar vervoer en rondvaartboten zullen uitstootvrij moeten worden. Amsterdam denkt in 2025 tussen 16000 en 23000 laadpalen nodig te hebben.
Mocht Amsterdam de plannen realiseren, dan is het natuurlijk een geweldig voorbeeld voor andere steden in binnen- en buitenland.

plasticleed

Zolang men het er nog steeds niet eens is en zelfs presidenten klimaatverandering ontkennen, blijf ik de discussies en berichten volgen.

Ik wens jullie een goed weekend.
MJ

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s