Fietsstad Enschede

Al ver voor de zomervakantie werd er hard aan de weg gewerkt in Enschede. Reden:
aanleg van de fietsstraat.
In het kader van Enschede Fietsstad 2020 worden er in Enschede diverse fietsstraten aangelegd.
Volgens de website www.enschede.nl  is een fietsstraat  “een straat die maximaal wordt ingericht voor fietsers en waar auto’s te gast zijn”.
De nieuw aangelegde fietsstraten zijn aangelegd door o.a. woonwijken in plaats van langs drukke hoofdwegen waar de auto en de bus dominant zijn.
De hoofddoelstelling voor 2020 is om het aandeel fietsers in verplaatsingen tot 7,5 kilometer te verhogen van 34 naar 40 %.     (uit Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020)
De meetbare subdoelstellingen zijn o.a. :
1. 30% minder ernstige fietsslachtoffers t.o.v 2010
2. 10% minder aangiftes fietsdiefstal t.o.v. 2010
3. 1000 extra stallingsplaatsen bij het station t.o.v het aantal in 2010
4. 15% extra stallingsplaatsen in de binnenstad t.o.v. het aantal in 2010
5. minimaal 50% van de belangrijke gebundelde fietsroutes voldoet aan de eisen
6. minimaal 25% van het ontvlochten fietsnetwerk is gerealiseerd (fietsstraten)
7. het rapportcijfer van de inwoners voor het fietsklimaat in Enschede stijgt van een 6,6 in 2011 naar een 7,0.
De niet-meetbare subdoelstellingen zijn o.a.:
8. Goede en veilige oplossingen voor fietsers, ook bij tijdelijke situaties zoals wegwerkzaamheden.
9. Beter en sneller beheer van belangrijke fietsroutes; schades aan verharding en verlichting worden sneller hersteld, er is meer aandacht voor het snel en op tijd verwijderen van graffiti of sociaal onveilig groen.
10. Permanente aandacht voor de fiets in communicatie-uitingen, promotieacties en
doelgroepmaatregelen ter verdere stimulering van het fietsgebruik.
De belangrijkste positieve effecten op Enschede:
1. Een beter bereikbare stad: Zonder belemmeringen de belangrijke bestemmingen kunnen bereiken.
2. Een duurzamere stad: Een toename van 4% in het fietsgebruik op afstanden tot 7,5 km zal zou kunnen leiden tot een afname van het totaal aantal gereden autokilometers in Enschede met minimaal 1% en binnen de bebouwde kom zelfs met minimaal 2%. Hiermee daalt de uitstoot van CO2 met 1% en de uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof met 2%. Dit resulteert in een afname van de jaarlijkse uitstoot van CO2 van 11,1 kiloton. Deze afname is 27,5% van de totale gemeentelijke doelstelling op het gebied van verkeer en vervoer voor 2020.
3. Een gezondere stad: Een schonere luncht zorgt voor een gezonder leefklimaat. Bovendien geldt dat als mensen gaan fietsen en dus actief bewegen, problemen zoals overgewicht worden tegengegaan.
4. Een prettigere stad: Een toename van 4% in het fietsgebruik zou kunnen leiden tot een afname van het autoverkeer door verblijfsgebieden van minimaal 3%. De leefbaarheid in de wijken wordt hierdoor verbeterd.
5. Enschede Fietsstad 2020: met een helder beleid voor de fiets en een daaraan gekoppeld krachtig uitvoeringsprogramma staat Enschede weer op de kaart als fietsvriendelijke stad. Hiermee gooit Enschede hoge ogen in de door de Fietsersbond jaarlijks georganiseerde verkiezing van Fietsstad van Nederland en maakt daarmee een goede kans om uiterlijk in 2020 de titel binnen te halen.
(bron: Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020)
Wat maakt een straat een Fietsstraat?
De Fietsstraten zijn voorzien van een rood wegdek, met rechts en links een zwarte strook. Bij kruisingen staat er een bord op het wegdek geschilderd met de aanduiding “Fietsstraat, auto’s te gast”.
Op kruisingen krijgen de fietsers in principe voorrang t.o.v auto’s.
Fietsstraten zorgen ook voor nieuwe verkeersborden.
Er zijn meerdere voordelen van een fietsstraat zoals ik die ervaren heb: (mijn route gaat van Glanerbrug naar het centrum van Enschede)
– Het is een supersnelle route, er is een kleine omlegging gemaakt, waardoor je niet meer door een woonwijk hoeft;
– Goede aansluiting op het fietspad richting zuid-Enschede;
– Bredere fietspaden, waardoor je gemakkelijk kunt inhalen.
– In het centrum van Enschede kun je op meerdere plaatsen je fiets gratis in een bewaakte fietsenstalling zetten. Hier is ook de mogelijkheid om de accu van je E-Bike (kostenloos) op te laden.
Daar staan enkele nadelen tegenover:
– Automobilisten zijn er (nog) niet aan gewend en weten niet dat fietsers voorrang hebben;
– Fietsstraten met parkeerhavens ernaast geven gevaarlijke situaties;
– Fietsstraten zijn gemaakt van asfalt voor rijcomfort. In het buitengebied ligt er nu veel blad en zand op de weg, waardoor het in de bochten glad wordt.
– Aan het eind van de fietsstraat staan verkeerslichten wat de tijdswinst bijna teniet doet.
Al met al ben ik erg content met de fietsstraat. Op mijn E-Bike kan ik nu snel op mijn werk zijn, naar de markt gaan, shoppen of uitgaan.
Bovendien draag ik op deze manier bij aan een schonere stad met minder CO2 uitstoot.

2 gedachtes over “Fietsstad Enschede

  1. Pingback: Maandchallenge: oktober | Miss Jackyz Blog

  2. Pingback: Blogster reviewt fietsstraten - Enschede Fietsstad 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s